• Anasayfa
  • Yarışma Yönetmeliği
  • Kategoriler
  • Başvuru Yap

Temel Bir ihtiyaç: Wellness

Health & Wellness Kategorisi Jüri Başkanı Dr. Ayça Kaya, kategorinin günümüzdeki konumunu anlatıyor ve başvuru yapacaklara ipucu niteliğinde değerlendirme sürecinden bahsediyor. Kaya, kategorinin gelişimi için wellness’a daha çok yatırım yapılmalı, diyor.

Golden Pulse Awards sizce sektöre nasıl bir değer katıyor?
Sağlık sektörünün sadece bir alanında değil Ar-Ge, pazarlama, sağlık profesyonelleri, eczacılar, bu alanda çalışan kurumsal iletişim departmanları, sağlık markaları vb. sağlık alanına hizmet eden tüm kişilerin çalışmaların değerlendirilmesini sağladığı için Golden Pulse Awards tüm sağlık sektörü çalışanlarının motivasyonlarının artmasını sağlayarak bu alandaki gelişmelerin, yeniliklerin artmasına yardımcı oluyor.

Değerlendirme sürecinde nasıl işlerle karşılaşmayı bekliyorsunuz? Sizce kimler neden bu kategoriye başvurmalı?
Kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasına katkı sağlayan ve tüm sağlık sektörünün gelişmesine yardımcı olacak profesyoneller, projeler, sosyal medya platformları, telefon uygulamaları, bu alanda yapılan etkinlikler ve benzerlerinin wellness kategorisi kapsamına girdiğini düşünüyorum. Bu alanda kendine güvenen, sağlık alanında yenilikler ve farklılıklar yapmak isteyen tüm kişiler, firmalar ve projeler bu alana başvurmalıdır.

Özellikle pandemiyle ve tüketicilerin gelişen bilinciyle birlikte wellness’in önemi de giderek artıyor. Sizce wellness günümüzde nasıl bir önem teşkil ediyor?
Günümüzde, pandemi süreciyle beraber hem ruh hem de beden sağlığının önemi bir kez daha anlaşıldı. Stres yönetiminin, psikolojik sağlığın korunmasının, beden ve ruh sağlığı arasındaki dengenin yeni yaşam biçimimizdeki öneminin farkına varıldığı bu süreçte ‘wellness’ hayatımızda giderek daha fazla önem teşkil etmeye başladı. Wellness kavramı kişilerin bütüncül sağlığını göz önünde bulundurduğundan ve kişilerin her açıdan iyi olma halini desteklediğinden birey ve toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek adına önemli bir role sahiptir.

Kategorinin gelişimi için sektörün daha kat etmesi gereken yollar olduğu aşikâr. Sizce özellikle Türkiye için nasıl adımların atılmasına ihtiyaç var?
“Wellness” toplum tarafından temel bir ihtiyaç değil lüks bir kavram olarak görülebiliyor. Halbuki insanın ruhen, bedenen ve sosyal açıdan iyi olma hali lüksten ziyade temel bir ihtiyaçtır. Lüks algısını kırabilmek ve halkın her kesimden insanına erişimi kolaylaştırabilmek için devlet, bu alanda hizmet veren öncü firmalar, kurum ve kuruluşlar wellness sektörüne daha fazla yatırım yapabilirler. Örneğin toplum sağlık merkezleri, aile hekimlikleri gibi herkesin kolayca ulaşabileceği yerlerde wellness hakkında eğitimler verilebilir, etkinlikler düzenlenebilir ya da televizyonda kamu spotları şeklinde bilgilendirmeler yapılabilir.