• Anasayfa
  • Yarışma Yönetmeliği
  • Kategoriler

Kategoriler

Aşağıda belirtilen Farma & OTC Bölümü, Health & Wellness Bölümü, Sağlık İletişimi Bölümü ve Marka Ekipleri Bölümü’nün altında yer alan PLS kodlu kategoriler başvurulara açıktır.

Golden Pulse Awards’un ilk kez gerçekleştirilmesi ve Covid 19 döneminin yarattığı etki göz önünde bulundurularak Yılın Ödülleri’nin bu yılki başvurusu son 3 yıllık dönemi kapsar şekilde ele alınacaktır. 2018 – 2021’i kapsayacak olan bu ilk ödüllerin devamı, 2022’den itibaren her yıl olarak takdim edilecektir.

Her bir başvurunun mutlaka, ilgili kategorinin gerektirdiği bilgileri içermesi zorunludur. Başvuru sırasında verilecek eksik bilgiler, tam anlaşılamayan ifadeler, çalışmanın farklılığı tam olarak yansıtamama gibi durumlardan dolayı jürinin başvuruya vereceği puanlama değişiklik gösterebilir. Bu sebeple tüm katılımcılarını başvurularını özenli bir şekilde hazırlaması ve yüklemesi önerilmektedir.

Son 3 yıl içinde pazara giren ve/veya iletişimi yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) eczane satış kanallarında reçetesiz olarak satılan bitkisel ürünler, bitkisel besin destekleri, tıbbi cihazlar, bebek ürünleri ve ortopedik malzemeler gibi tüm ilaç dışı ürünler yarışabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken hedef kitleye sunduğu fayda, tüketiciye sunduğu doğru ve etkin bilgi ve ürünün yakaladığı başarı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde pazara giren (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021), eczane kanalında reçetesiz olarak satılan bitkisel ürünler, bitkisel besin destekleri, tıbbi cihazlar, bebek ürünleri ve ortopedik malzemeler gibi tüm yeni ilaç dışı ürünler yarışabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken pazara getirdiği yenilik, getirdiği fayda, tüketiciye sunduğu doğru ve etkin bilgi, ürünün yakaladığı başarı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde pazara giren (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) eczane kanalında reçetesiz olarak satılan dermokozmetik ürünler yarışabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken hedef pazara getirdiği yenilik, getirdiği fayda, tüketiciye sunduğu doğru ve etkin bilgi, ürünün yakaladığı başarı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) Sağlık alanında ürün, üretim, süreç, satış, pazarlama aşamalarında yenilikçi çözüm sağlayan projeler yarışabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken ürün, üretim, süreç, satış, pazarlama aşamalarında alanında mevcut yapıyı geliştirebilmesi, yeni bir yaklaşım sunabilmesi ve dijital dönüşümü destekleyebilmesi göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) bir sağlık, iletişim ya da eğitim sorununu çözmek ve/veya yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirilen “HealthTech” girişimleri yarışabilir. İlgili çalışmanın dijital tabanlı olması gerekmektedir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken kişilere, hedef gruplara, kurumlara ve/veya kamuya sağlayabileceği yarar ve sağlık sektörüne katacağı değer göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) Sağlık alanında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları yarışabilir. Bu kategoriye ilaç ya da ilaç dışı tüm sağlık ürün ve çalışmaları katılım gösterebilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken özgünlük, tedavi alanına getirdiği yenilik, sağlık sektörüne katacağı değer göz önüne alınacaktır. Ar-Ge çalışmalarında kullanılan yöntem, ortaya konulan strateji ve bunun gerçekleştirilme başarısı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) biyoteknoloji alanında ülkemizde gerçekleşen yatırım çalışmaları yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yatırımın amacı, hedefleri ve Türkiye sağlık sektörüne katacağı değer göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri kapsayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) tıbbı cihazlar yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken kişilere, hedef gruplara sağlayabileceği yarar, yaralanmaların, sakatlıkların önlenmesi veya hastalıkların tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya çözüme kavuşturulması durumları ve sağlık sektörüne katacağı değer göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) ilaç firmaları, itriyat depoları, serbest girişimciler, üniversiteler, dernekler ve/veya kurumlar tarafından sağlık alanında hayata geçirilmiş tüm e-ticaret platformları yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken pazara getirdiği yenilikler, konuyu ele alış biçimi, ürün satış modeli, kullanıcı deneyimi, süreç yönetimi, dijital tasarım ve yazılım becerisi göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) hedef kitlesi sağlık profesyonelleri olan online, fiziksel ya da hibrit olarak gerçekleştirilmiş sağlık sempozyumu ve/veya medikal kongre çalışmaları yarışabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yapılan etkinlik çalışmasında işlenen ana konu, içeriğin ele alınış biçimi, kullanılan format, akışa getirilen özgün yaklaşım, tanıtım çalışmaları ve katılımcılar üzerinde yarattığı etki göz önüne alınacaktır. Sempozyum / Kongre sonrasında (eğer yapılmışsa) gerçekleştirilmiş memnuniyet anketleri de sonuç bölümünde yer alması değerlendirme açısından etkili olacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların düzenledikleri, hedef kitlesi kurum çalışanları olan kurum içi eğitim projeleri yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yapılan kurum içi eğitim çalışmasında işlenen konunun içeriği, kurum kültürüne ve stratejisine uygunluğu, kullanılan yaratıcı format/akış ve çalışanlarına kazandırdığı pozitif etkiler göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) eczacılara yönelik yapılan online, fiziksel ya da hibrit tüm eğitim çalışmaları yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yapılan eğitim çalışmasında işlenen konunun içeriği, yaratıcı format ve/veya yaklaşım, eczacılara kazandırdığı bilgiler ve pozitif etkiler göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık alanında kurumsal hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen sponsorluk ve iş birliği projeleri yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken sponsorluğun / iş birliğinin stratejisi, ortak hedeflerin gerçekleşmesi ve kurumsal hedeflere sağladığı fayda göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) ürün, hizmet sunan tüm kurumların hijyen uygulaması projeleri yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken uygulamadaki farklı yaklaşımlar, etki alanı ve sağladığı pozitif etki göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen online, fiziksel ya da hibrit projeler katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken proje özelinde geliştirilen strateji, proje kapsamına gerçekleştirilen faaliyetler, projenin hedef kitlesine sağladığı etki ve ulaştığı hedefler göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen tüm eğitim çalışmaları yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken proje özelinde eğitimin hedef kitlesine sağladığı yarar ve etki, eğitimin içeriği ve amaçları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen online, fiziksel ya da hibrit etkinlikler katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken proje özelinde etkinliğin hedef kitlesiyle buluşma şekli, özgün içerik ya da formatta yaratılan farklılık ve tanıtımda ortaya konulan yaratıcılık göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında faaliyet gösteren ürün veya hizmetlerin lansman / relansman çalışmaları katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken lansman/relansman çalışmasının özgünlüğü, stratejisi ve yarattığı etki göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) Sağlık ve iyi yaşam alanında yayın yapan TV programları projeleri yarışabilir. Bu kategoride yarışan programlar değerlendirilirken üretilen içerikler, özgünlük, format başarısı, toplum sağlığına sağladığı katkı göz önüne alınacaktır.

Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen / yayın hayatına başlayan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında yayın yapan YouTube kanalı & programları katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken kanalın ürettiği içerikler, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlük, etkileşim ve erişim rakamları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen/ yayına alınan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında yayın yapan podcast kanalı ve programları katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken kanalın/programın ürettiği içerikler, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlük ve erişim rakamları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında içerik üreten sosyal medya hesapları katılabilir. Bu kategoride yarışan hesaplar değerlendirilirken sosyal içerik yapısı, genel tasarım ve tutarlılık, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlük, etkileşim ve erişim rakamları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) Sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen web sitesi ve/veya portallar katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken web sitelerinin / portalların ürettiği içerikler, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlüğü ve erişim miktarları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen mobil uygulamalar katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken mobil aplikasyonların yarışma uygulama dönemleri boyunca ürettiği içerikler, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlüğü ve erişim miktarları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık profesyonellerine yönelik ürünlerin ve hizmetlerin sağlık iletişimi odağında hayata geçirildiği fiziksel, online veya hibrit lansman ve re-lansman çalışmaları katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken lansman çalışmasının iletişim faaliyetleri, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık profesyonellerine yönelik bir kavramın, hastalık tanı ve tedavi süreçlerinin, hasta iç görüsünün ve/ veya ürüne ait iletişim mesajının  iletildiği uygulama ve/veya tablet üzerinden gerçekleştirilen ziyaret materyalleri katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken mobil aplikasyon / ziyaret uygulaması çalışmasının iletişim stratejisi, genel tasarımı, yazılım becerisi ve iletişim çerçevesinde elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık profesyonellerine yönelik ürünlerin ve hizmetlerin sağlık iletişimi odağında hayata geçirildiği dijital iletişim projeleri katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken dijital iletişim projesinde / kampanyasında kullandığı dijital platformlardan alınan verim, kullanılan dijital yöntemler, kurgulanan iletişim stratejisi, uygulama becerisi, özgünlük ve yapılan iletişim çerçevesinde elde sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık profesyonellerine yönelik, sağlık iletişimi odağında hayata geçirilen kongre, sempozyum, toplantı, webinar, webcast vb. çalışmalar katılabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken etkinlikte kullanılan yöntemler, kurgulanan iletişim stratejisi, uygulama becerisi, konunun ele alınış biçimi, ve hedef kitle üzerinde aldığı sonuçlar göz önünde bulundurulacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün ve/veya hizmetlerin lansman/ e-lansman çalışmaları katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken lansman çalışmasının özgünlüğü, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün, hizmet ve/veya kavram iletişimi kampanyaları (Toplum sağlığına yönelik çalışmalar, farkındalık projeleri vb.) katılabilir.  Kampanya kategorisinde yarışacak çalışmaların en az 3 mecrada yayınlanmış olması gerekmektedir. (TV, Basın, radyo, youtube, Instagram / Facebook / Twitter, Google adwords, onedio, ekşi sözlük vb.) Bu kategoride iletişim hedefleri, stratejisi, kampanyanın özgünlüğü, getirdiği yaratıcı çözüm ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik bir ürün ve/veya hizmetlerin televizyon, youtube, sosyal medya ve benzer, kamuya açık platformlarda yayınlanan filmleri katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yayınlanmış filmin iletişim stratejisi, yaratıcı çözüm, özgünlük ve elde ettiği iletişim sonuçları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, toplum sağlığına yönelik çalışmaların sağlık iletişimi odağında uygulanan bilinçlendirme / farkındalık projeleri yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken iletişim faaliyetleri, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, pandemi döneminde üretilen, Covid 19’u konu alan toplum sağlığına yönelik iletişim çalışmaları katılabilir. Bu çalışmalar doğrudan Covid 19 önlemleri üzerine olabileceği gibi bu alanda yapılan yatırım ve bağışları da konu edinebilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken iletişim stratejisi, yaratıcılık, uygulama becerisi ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürünlerin, hizmetlerin, markaların veya toplum sağlığına yönelik çalışmaların sağlık iletişimi odağında uygulanan yenilikçi mecra kullanımları ve / veya gerilla projeleri katılabilir.  Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yaratıcı mecra kullanımı veya gerilla uygulamasının iletişim stratejisi, özgünlüğü ve uygulama becerisinin yanı sıra yapılan iletişim çerçevesinde elde sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen son tüketiciye yönelik özel gün iletişimleri katılabilir.  Bu kategoride yarışan projeler önceden belli olan bir günle bağlantılı bir kampanya olabileceği gibi (Yılbaşı, Anneler Günü, Diyabet Günü, Ay Tutulması gibi) aynı zamanda gündemde yer alan bir konuya paralel gerçekleştirilen gerçek zamanlı iletişim çalışmaları da olabilir. Bu projeler değerlendirilirken iletişim stratejisi, yaratıcı çözüm, uygulama becerisi ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün, hizmet ve / veya kavram iletişimini kapsayan çalışmalar katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken influencer iş birliğinin konuya sağladığı fayda, iletişimin özgünlüğü, içerik kalitesi ve yapılan iletişim çerçevesinde elde edilen sonuçlar (etkileşim, erişim rakamları) göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) Sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürünlere yönelik, sağlık iletişimi odağında ortaya çıkarılan ambalaj tasarımı çalışmaları yarışabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken özgün tasarım, regülasyon içerisinde getirilen yaratıcı çözüm ve ürün ile uyum göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün veya hizmet iletişiminde kullanılan slogan çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken verilen mesajın ürün ve hizmetle uyumu, özgünlüğü, akılda kalıcılığı ve iletişime sağladığı katkı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

“Marka Ekipleri” kategorisinde son 3 yıl içinde gerçekleştirdikleri (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) çalışmalarla sektörde öncü rol üstlenen, ekip ruhu ve takım çalışmasıyla başarıya ulaşan, diğer marka ekiplerine ilham verebilecek aksiyonlar alan ilaç, OTC, tıbbi cihaz, hastane ve sağlık alanında faaliyet gösteren tüm firma çalışanları katılabilir.

Bu kategoride ödüller, 3 ana kategoride yer alan jüri üyelerinin tamamının oyuyla seçilecektir.

Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan marka ekipleri Golden Pulse Awards ödülüne hak kazanır.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) ürünün ruhsat aşamasından, geri ödeme ve/veya pazara erişimi konuları da dahil olmak üzere, sağlık çalışanları ve son tüketicilerle buluşturulması konusunda yapılan çalışma ve faaliyetler katılabilir. Başvurular değerlendirilirken, bu ekiplerin ortaya koydukları çalışma çerçevesinde KPI’ları başta olmak üzere, stratejik başarıları, uygulamada mükemmeliyet, yaratıcı çözümler ve ekip ruhunun getirdiği sinerji ve iş birliği göz önünde bulundurulacaktır. 

Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen ve/ veya finalize edilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde firma çalışanları ve ekipler tarafından ortaya konulan projeler ve ürün geliştirmeleri katılabilir.

Başvurular değerlendirilirken, bu ekiplerin ortaya koydukları çalışma çerçevesinde KPI’ları başta olmak üzere, stratejik başarıları, uygulamada mükemmeliyet, Ar- Ge faaliyetiyle elde ettikleri ürün ve bu ürünün ortaya koyduğu farklılık ve ekip ruhunun getirdiği sinerji ve iş birliği göz önünde bulundurulacaktır. 

Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) kurumsal çalışmaları çerçevesinde firma çalışanları ve ekipler tarafından ortaya konulan sosyal medya kanallarının yönetimi, basın lansmanları, lider iletişimi, özel gün iletişimleri, kurumsal mesajlar ve diğer projelerle ortaya konulan çalışmalar katılabilir.

Başvurular değerlendirilirken, firmada çalışan kurumsal iletişim ekiplerinin ortaya koydukları çalışma çerçevesinde KPI’ları başta olmak üzere, stratejik başarıları, uygulamada mükemmeliyet, imza attıkları kurumsal iletişim kampanyalarının özgünlüğü, iletişim sonuçları, firma adına elde ettikleri iletişim başarıları, ekip ruhunun getirdiği sinerji ve iş birliği göz önünde bulundurulacaktır.

Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) kurumsal çalışmaları çerçevesinde firma çalışanları ve ekipler tarafından ortaya konulan sosyal medya kanallarının yönetimi, basın lansmanları, lider iletişimi, özel gün iletişimleri, kurumsal mesajlar ve diğer projelerle ortaya konulan çalışmalar katılabilir.

Başvurular değerlendirilirken, firmada çalışan kurumsal iletişim ekiplerinin ortaya koydukları çalışma çerçevesinde KPI’ları başta olmak üzere, stratejik başarıları, uygulamada mükemmeliyet, imza attıkları kurumsal iletişim kampanyalarının özgünlüğü, iletişim sonuçları, firma adına elde ettikleri iletişim başarıları, ekip ruhunun getirdiği sinerji ve iş birliği göz önünde bulundurulacaktır.

Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) medikal ekip çalışmaları çerçevesinde firma çalışanları ve ekipler tarafından ortaya konulan proje, klinik araştırma, ruhsatlandırma çalışmaları, sağlık profesyonellerine yönelik eğitim ve iletişim faaliyetleri ve tüm bunlardan elde edilen başarılı iş sonuçları katılabilir.

Başvurular değerlendirilirken, firmada çalışan medikal ekiplerinin ortaya koydukları çalışma çerçevesinde KPI’ları başta olmak üzere, içerik stratejisi, sektörel paydaşlarla olan iş birliktelikleri, stratejik başarıları, attıkları eğitim çalışmaları, klinik araştırmalar ve ekip ruhunun getirdiği sinerji ve iş birliği göz önünde bulundurulacaktır.

Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) hayvan sağlığı alanında hayata geçirilen çalışmalar katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken kamuoyuna sağladığı farkındalık, projenin özgünlüğü ve projenin sonuçları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen (11 Kasım 2018 - 11 Kasım 2021) veterinerlere yönelik hayata geçirilen iletişim çalışmaları katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken veterinerlere yönelik uygulanan iletişim çalışmaları, iletişim stratejisi ve sağladığı sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Her yıl ev sahibi organizasyon tarafından sağlık ve / veya wellness alanında faaliyet gösteren ve örnek gösterilen bir sektör emektarına “Ömür Boyu Başarı Ödülü” verilecektir.

Ülkemizde yıllardır faaliyet gösteren en önemli eczanelerden birine ise “Yaşayan En Eski Eczaneler Ödülü” verilecektir. 

Yılın Projesi tüm kategoriler üzerinden jüri tarafından en yüksek oyu alan projeye verilecektir.

Covid-19 Mücadelesi Özel Ödülü başvuran projeler içinden ve jüri tarafından belirlenecektir.