KATEGORİLER

Aşağıda belirtilen Farma&OTC Bölümü, Sağlık İletişimi – Health & Wellness Bölümü ve Marka Ekipleri Bölümü’nün altında yer alan PLS kodlu kategoriler başvurulara açıktır.

 

Golden Pulse Awards 2024’e 3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023 arasında hayata geçmiş, yayınlanmış  işler katılabilir.

 

Başvuru formatı 3 dakikalık bir case filmi ve/veya 10 slaytı geçmeyen, başvurulan kategoriye uygun olarak hazırlanmış bir sunum dosyası şeklinde olmalıdır. Sunum dosyasında verilen bilgilerin doğruluğu katılımcı tarafından beyan edilecek, herhangi bir itiraz durumunda jüri ve ilgili kişiler tarafından yeniden değerlendirilebilecektir.

 

Her bir başvurunun mutlaka, ilgili kategorinin gerektirdiği bilgileri içermesi zorunludur. Başvuru sırasında verilecek eksik bilgiler, tam anlaşılamayan ifadeler, yanlış kategoride başvuruda bulunma, başvuran projenin farklılığını tam olarak case videosunda yansıtamama gibi durumlardan dolayı jürinin başvuruya vereceği puanlama değişiklik gösterebilir.

 

Bu sebeple tüm katılımcılarını başvurularını özenli bir şekilde hazırlaması ve yüklemesi önerilmektedir.

Ürün ve İnovasyon Kategorileri

PLS01. Yılın En Başarılı İlaç Dışı Ürünü

Son 1 yıl içinde pazara giren ve/veya iletişimi yapılan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) eczane satış kanallarında reçetesiz olarak satılan bitkisel ürünler, bitkisel besin destekleri, tıbbi cihazlar, bebek ürünleri ve ortopedik malzemeler gibi tüm ilaç dışı ürünler yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken hedef kitleye sunduğu fayda, tüketiciye sunduğu doğru ve etkin bilgi ve ürünün yakaladığı başarı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS02. Yılın En Başarılı Yeni İlaç Dışı Ürünü

Son 1 yıl içinde pazara giren (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023), eczane kanalında reçetesiz olarak satılan bitkisel ürünler, bitkisel besin destekleri, tıbbi cihazlar, bebek ürünleri ve ortopedik malzemeler gibi tüm yeni ilaç dışı ürünler yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken pazara getirdiği yenilik, getirdiği fayda, tüketiciye sunduğu doğru ve etkin bilgi, ürünün yakaladığı başarı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS03. Yılın En Başarılı Dermokozmetik Ürünü

Son 1 yıl içinde pazara giren (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) eczane kanalında reçetesiz olarak satılan dermokozmetik ürünler yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken hedef pazara getirdiği yenilik, getirdiği fayda, tüketiciye sunduğu doğru ve etkin bilgi, ürünün yakaladığı başarı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS04. Yılın En Başarılı İnovasyonu (Ürün, Süreç, Satış)

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık alanında ürün, üretim, süreç, satış, pazarlama aşamalarında yenilikçi çözüm sağlayan projeler yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken ürün, üretim, süreç, satış, pazarlama aşamalarında alanında mevcut yapıyı geliştirebilmesi, yeni bir yaklaşım sunabilmesi ve dijital dönüşümü destekleyebilmesi göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS05. Yılın En Başarılı Ar-Ge Çalışması

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık alanında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları yarışabilir. Bu kategoriye ilaç ya da ilaç dışı tüm sağlık ürün ve çalışmaları katılım gösterebilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken özgünlük, tedavi alanına getirdiği yenilik, sağlık sektörüne katacağı değer göz önüne alınacaktır. Ar-Ge çalışmalarında kullanılan yöntem, ortaya konulan strateji ve bunun gerçekleştirilme başarısı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS06. Yılın En Başarılı Tıbbi Cihazı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) tıbbi cihazlar yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken kişilere, hedef gruplara sağlayabileceği yarar, yaralanmaların, sakatlıkların önlenmesi veya hastalıkların tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya çözüme kavuşturulması durumları ve sağlık sektörüne katacağı değer göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Eğitim & Etkinlik & İş Birliği Kategorileri

PLS07. Yılın En Başarılı Sağlık Sempozyumu / Webinarı/ Medikal Kongre Katılımı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) hedef kitlesi sağlık profesyonelleri olan online, fiziksel ya da hibrit olarak gerçekleştirilmiş sağlık sempozyumu ve/veya medikal kongre katılımı ya da baştan sona kongrenin kendisine dair çalışmalar yarışabilir.  

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yapılan etkinlik çalışmasında işlenen ana konu, içeriğin ele alınış biçimi, kullanılan format, akışa getirilen özgün yaklaşım, tanıtım çalışmaları ve katılımcılar üzerinde yarattığı etki göz önüne alınacaktır. Sempozyum / Kongre sonrasında (eğer yapılmışsa) gerçekleştirilmiş memnuniyet anketleri de sonuç bölümünde yer alması değerlendirme açısından etkili olacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS08. Yılın En Başarılı Eczacı Eğitimi / Etkinliği

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) eczacılara yönelik yapılan online, fiziksel ya da hibrit tüm eğitim çalışmaları ve etkinlikler yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yapılan eğitim/lansman çalışmasında işlenen konunun içeriği, yaratıcı format ve/veya yaklaşım, eczacılara kazandırdığı bilgiler, yarattığı olumlu algı ve pozitif etkiler göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Proje Kategorisi

PLS09. Yılın En Başarılı Sponsorluk & İş Birliği Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen ve/veya lansmanı yapılan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık alanında kurumsal hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen sponsorluk ve iş birliği projeleri yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken sponsorluğun / iş birliğinin stratejisi, ortak hedeflerin gerçekleşmesi ve kurumsal hedeflere sağladığı fayda göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Tüketiciye Yönelik Kategoriler

PLS10. Yılın En Başarılı Health & Wellness Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen online, fiziksel ya da hibrit projeler katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken proje özelinde geliştirilen strateji, proje kapsamına gerçekleştirilen faaliyetler, projenin hedef kitlesine sağladığı etki ve ulaştığı hedefler göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS11. Yılın En Başarılı Sağlık Hizmetleri İletişimi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen hastanelerin, sağlık tesislerinin, kliniklerin, sigorta şirketlerinin, sağlıklı yaşam uygulamalarının, spor tesislerinin, uzun yaşam kliniklerinin, yaşlı bakım hizmetlerinin, engelli servis ve hizmetlerinin, sağlık turizmi alanında verilen hizmetlerin, sağlığı destekleyici kurum ve oluşumların tüketiciye yönelik iletişim çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken geliştirilen strateji, kampanya kapsamına gerçekleştirilen faaliyetler, projenin hedef kitlesine sağladığı etki ve ulaştığı hedefler göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS12. Yılın En Başarılı Sağlık Turizmi İletişimi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık turizmi alanında hayata geçirilen hasta ve hasta yakınlarına yönelik sosyal medya başta olmak üzere her türlü basılı ya da dijital iletişim çalışması katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken hedeflenen pazar, verilen mesajlar, yapılan çalışmanın özgünlüğü ve etkinliği ele alınır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS13. Yılın En Başarılı Influencer İletişimi /Paylaşımı/Canlı Yayını

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün, hizmet ve / veya kavram iletişimini kapsayan çalışmalar katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken influencer iş birliğinin konuya sağladığı fayda, iletişimin özgünlüğü, içerik kalitesi ve yapılan iletişim çerçevesinde elde edilen sonuçlar (etkileşim, erişim rakamları) göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS14. Yılın En Başarılı Health & Wellness Sosyal Medya Hesabı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında içerik üreten sosyal medya hesapları katılabilir.

Bu kategoride yarışan hesaplar değerlendirilirken sosyal içerik yapısı, genel tasarım ve tutarlılık, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlük, etkileşim ve erişim rakamları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS15. Yılın En Başarılı Health & Wellness Sosyal Medya Postu

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında üretilmiş sosyal medya postları katılabilir.

Bu kategoride yarışan paylaşımlar değerlendirilirken içerdiği fikir, genel tasarım, özgünlük, etkileşim ve erişim rakamları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS16. Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Web Sitesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen web sitesi ve/veya portallar katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken web sitelerinin / portalların ürettiği içerikler, toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlüğü ve erişim miktarları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS17. Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Aplikasyonu (APP)

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen ya da güncellenen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen mobil uygulamalar katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken mobil aplikasyonların yarışma uygulama dönemleri boyunca ürettiği içerikler, son bir yıl içinde toplum sağlığına sağladığı katkı, özgünlüğü ve erişim miktarları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS18. Yılın En Başarılı Health & Wellness Metaverse, NFT, AR, VR Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen Metaverse, NFT, AR, VR çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken çalışmanın içeriği, uygulama becerisi, dijitalin doğru ve etkin kullanımı, yaşattığı deneyim ve özgünlüğü göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS19. Yılın En Başarılı Ürün / Marka Lansmanı / Re-lansmanı Kampanyası

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün ve/veya hizmetlerin lansman/ re-lansman çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken lansman çalışmasının özgünlüğü, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS20. Yılın En Başarılı Sağlık İletişimi Kampanyası

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün, hizmet ve/veya kavram iletişimi kampanyaları (Toplum sağlığına yönelik çalışmalar, farkındalık projeleri vb.) katılabilir.

Bu kategoride yarışacak çalışmaların en az 3 mecrada yayınlanmış olması gerekmektedir. (TV, Basın, radyo, youtube, Instagram / Facebook / Twitter, Google adwords, onedio, ekşi sözlük vb.) Bu kategoride iletişim hedefleri, stratejisi, kampanyanın özgünlüğü, getirdiği yaratıcı çözüm ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS21. Yılın En Başarılı Yaratıcı Tasarım Çalışması

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik hazırlanmış bir kampanya görseli ya da ilan /afiş çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan tasarımlar değerlendirilirken yapılan işin özgünlüğü, görsel gücü, yarattığı etki, konuyla olan bağlantısı, uygulamadaki titizlik (crafting) göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan tasarımların açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS22. Yılın En Başarılı TV / Sosyal Medya Filmi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik bir ürün ve/veya hizmetlerin televizyon, youtube, sosyal medya ve benzeri kamuya açık platformlarda yayınlanan filmler katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yayınlanmış filmin iletişim stratejisi, yaratıcı çözüm, özgünlük ve elde ettiği iletişim sonuçları göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS23. Yılın En Başarılı Bilinçlendirme / Farkındalık Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, toplum sağlığına yönelik çalışmaların sağlık iletişimi odağında uygulanan bilinçlendirme / farkındalık projeleri yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken iletişim faaliyetleri, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS24. Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam markaları tarafından her alanda toplum yararına gerçekleştirilmiş sosyal sorumluluk projeleri yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken ortaya konulan hedefler, iletişim faaliyetleri, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS25. Yılın En Başarılı Yenilikçi Mecra Kullanımı / Gerilla Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürünlerin, hizmetlerin, markaların veya toplum sağlığına yönelik çalışmaların sağlık iletişimi odağında uygulanan yenilikçi mecra kullanımları ve / veya gerilla projeleri katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken yaratıcı mecra kullanımı veya gerilla uygulamasının iletişim stratejisi, özgünlüğü ve uygulama becerisinin yanı sıra yapılan iletişim çerçevesinde elde sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS26. Yılın En Başarılı Özel Gün İletişimi / Gerçek Zamanlı İletişim Çalışması

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen son tüketiciye yönelik özel gün iletişimleri katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler önceden belli olan bir günle bağlantılı bir kampanya olabileceği gibi (Yılbaşı, Anneler Günü, Diyabet Günü, Ay Tutulması gibi) aynı zamanda gündemde yer alan bir konuya paralel gerçekleştirilen gerçek zamanlı iletişim çalışmaları da olabilir. Bu projeler değerlendirilirken iletişim stratejisi, yaratıcı çözüm, uygulama becerisi ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS27. Yılın En Başarılı Ambalaj Tasarımı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürünlere, sağlık iletişimi odağında ortaya çıkarılan ambalaj tasarımı çalışmaları yarışabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken özgün tasarım, regülasyon içerisinde getirilen yaratıcı çözüm ve ürün ile uyum göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS28. Yılın En Başarılı Ürün / Marka Sloganı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, son tüketiciye yönelik ürün veya hizmet iletişiminde kullanılan slogan çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken verilen mesajın ürün ve hizmetle uyumu, özgünlüğü, akılda kalıcılığı ve iletişime sağladığı katkı göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

Sağlık Profesyonellerine Yönelik Kategoriler

PLS29. Yılın En Başarılı Lansmanı / Re-lansmanı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık profesyonellerine yönelik ürünlerin ve hizmetlerin sağlık iletişimi odağında hayata geçirildiği fiziksel, online veya hibrit lansman ve re-lansman çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken lansman çalışmasının iletişim faaliyetleri, iletişim stratejisi, yaratıcılığı ve elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS30. Yılın En Başarılı Ürün Konsepti

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık profesyonellerine yönelik olarak hazırlanan her türlü ürün konsept çalışması katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken ürünün bulunduğu terapötik alan içerisindeki özgünlüğü, ürünün ana mesajını verme becerisi, görselin ürünle olan ilişkisi, özgün bir bağlamda ortaya konulmuş olması göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS31. Yılın En Başarılı Tablet Çalışması / Aplikasyonu (APP)

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık profesyonellerine yönelik bir kavramın, hastalık tanı ve tedavi süreçlerinin, hasta iç görüsünün ve/ veya ürüne ait iletişim mesajının  iletildiği uygulama ve/veya tablet üzerinden gerçekleştirilen ziyaret materyalleri katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken mobil aplikasyon / ziyaret uygulaması çalışmasının iletişim stratejisi, genel tasarımı, yazılım becerisi ve iletişim çerçevesinde elde ettiği sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS32. Yılın En Başarılı Dijital İletişim Kampanyası / Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık profesyonellerine yönelik ürünlerin ve hizmetlerin sağlık iletişimi odağında hayata geçirildiği dijital iletişim projeleri katılabilir. Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken dijital iletişim projesinde / kampanyasında kullandığı dijital platformlardan alınan verim, kullanılan dijital yöntemler, kurgulanan iletişim stratejisi, uygulama becerisi, özgünlük ve yapılan iletişim çerçevesinde elde sonuçlar göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS33. Yılın En Başarılı Kongre, Sempozyum, Toplantı Katılımı

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık profesyonellerine yönelik, sağlık iletişimi odağında hayata geçirilen kongre, sempozyum, toplantı, webinar, webcast vb. çalışmalar katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken etkinlikte kullanılan yöntemler, kurgulanan iletişim stratejisi, uygulama becerisi, konunun ele alınış biçimi, ve hedef kitle üzerinde aldığı sonuçlar göz önünde bulundurulacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS34. Yılın En Başarılı Metaverse, NFT, AR, VR Projesi

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen / yayına alınan (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık profesyonellerine yönelik olarak hazırlanan Metaverse, NFT, AR, VR çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan projeler değerlendirilirken çalışmanın içeriği, uygulama becerisi, dijitalin doğru ve etkin kullanımı, yaşattığı deneyim ve özgünlüğü göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan proje açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

PLS35. Yılın En Başarılı Yaratıcı Tasarım Çalışması

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) sağlık ve iyi yaşam alanında hayata geçirilen, sağlık profesyonellerine yönelik hazırlanmış bir kampanya görseli ya da ilan /afiş çalışmaları katılabilir.

Bu kategoride yarışan tasarımlar değerlendirilirken yapılan işin özgünlüğü, görsel gücü, yarattığı etki, konuyla olan bağlantısı, uygulamadaki titizlik (crafting) göz önüne alınacaktır. Bu kriterleri karşılayan tasarımların açıklamalarının başvuru formunda ve başvuru sunumunda mutlaka bulunması beklenmektedir.

“Marka Ekipleri” kategorisinde son 1 yıl içinde gerçekleştirdikleri (3 Kasım 2022 – 3 Kasım 2023) çalışmalarla sektörde öncü rol üstlenen, ekip ruhu ve takım çalışmasıyla başarıya ulaşan, diğer marka ekiplerine ilham verebilecek aksiyonlar alan ilaç, OTC, tıbbi cihaz, hastane ve sağlık alanında faaliyet gösteren tüm firmaların pazarlama ekipleri katılabilir.

 

Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan pazarlama ekibi Golden Pulse Awards ödülüne hak kazanır.

PLS36. YILIN EN BAŞARILI PAZARLAMA EKİBİ

Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen (3 Kasım 2019 – 3 Kasım 2021) pazarlama çalışmaları çerçevesinde firma çalışanları ve ekipler tarafından ortaya konulan proje, kampanya ve lansmanlardan elde edilen başarılı iş sonuçlarının bütünüyle katılım gösterilebilir.

Başvurular değerlendirilirken, firmada çalışan pazarlama ekiplerinin ortaya koydukları performans çerçevesinde KPI’ları başta olmak üzere, stratejik başarıları, uygulamada mükemmeliyet, imza attıkları pazarlama iletişimi kampanyalarının özgünlüğü, iletişim sonuçları, ürün/hizmet için elde ettikleri pazarlama başarıları, ekip ruhunun getirdiği sinerji ve iş birliği göz önünde bulundurulacaktır.

Bu kriterleri karşılayan ekiplerin başvuru sırasında, yaptıkları başarılı çalışmaları detaylı bir sunum ile ortaya koymaları gerekmektedir.

Yılın Projesi Ödülü

Yılın Projesi tüm kategoriler üzerinden jüri tarafından en yüksek oyu alan projeye verilecektir.

Ömür Boyu Başarı Ödülü

Her yıl ev sahibi organizasyon tarafından sağlık ve/veya wellness alanında faaliyet gösteren ve örnek gösterilen bir sektör emektarına “Ömür Boyu Başarı Ödülü” verilecektir.