• Anasayfa
 • Yarışma Yönetmeliği
 • Kategoriler

Katılım Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – ZERO MEDYA:

Unvanı: Zero Medya Etkinlik Yönetimi İletişim Medya Reklam ve Yayıncılık

E-ticaret site adresi: https://goldenpulseawards.com.tr

Adresi: Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak. No:1 Batı Nida Kule Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0216 909 14 85

1.2 – KATILIMCI:

Başvuru formunun ilk aşamasında bilgilerini doldurarak belirten başvuranın bilgileri “KATILIMCI” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Sağlık ve iyi yaşam alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların, ekiplerin, kişilerin , kurumların işbu sözleşmeyle  yapacakları yarışma başvurularının belgelendirilmesi ,ödüllendirilmesi ile koşullarının ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÜRE

İşbu sözleşme, KATILIMCI’nın aşağıda yer alan “onaylıyorum” butonunu tıklamasıyla yürürlüğe girer ve 5 Ocak 2022 tarihine kadar geçerlidir.

Yarışmaya katılan projeler, 11 Kasım 2018 – 11 Kasım 2021 dönemlerine ait olmalıdır. Bu tarihler arasında projesini gerçekleştiren ve uygulayan başvurular kabul edilecektir.

Projeler belirlenen son uygulama dönemi tarihi olan 11 Kasım 2021 tarihinden önce başlamış ve halen devam ediyorsa yarışmaya katılabilir. Ancak elde edilen tüm çıktıların son uygulama dönemi tarihi olan 11 Kasım 2021 tarihine kadar alınmış olması ve başvuru formlarında paylaşılması gerekir.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Yarışmaya katılım www.goldenpulseawards.com.tr üzerinden elektronik olarak yapılır.
 2. KATILIMCI, internet sitemizde yer alan Katılım Formunu ve Katılım Koşulları’nı okuyup anladığını ve ilgili şartlara uygun şekilde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 3. KATILIMCI, yarışmaya katılacak işlerin fikir ve uygulamasının özgün olduğunu ve belirtilen tarih dilimi içerisinde yurtiçinde yayınlanmış olduğunu beyan etmektedir. Yarışmaya katılan çalışmaların fikirlerinin özgün oldukları varsayılır. Özgünlük konusunda sorumluluk KATILIMCI’ya aittir. Jüri özgünlük problemi olduğunu tespit ederse, katılan çalışmayı yarışma dışı bırakma yetkisine sahiptir. Bu durumda katılım bedeli iade edilmez, ZERO MEDYA’dan talep edilemez.
 4. Çalışmaların, internet sitemizde yer alan katılım koşullarına sahip olup olmadığı veya hangi kategoride yarışacağı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışma jürisinin kararı kesindir.
 5. Yarışmaya katılan çalışmaların ait oldukları reklamveren tarafından katılım izninin / onayının bulunması şarttır. Bu hükme aykırılık dolayısıyla, ZERO MEDYA’nın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan KATILIMCI sorumlu olacağını ve ZERO MEDYA’yı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. KATILIMCI, başvuruda bulunduğu iş ve/veya işlerin; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet hükümleri ile sair düzenlemeler ile uymakla yükümlü olduğu diğer düzenlemelere uygun olduğunu; bu kapsamda çıkacak herhangi bir uyuşmazlıktan KATILIMCI’nın sorumlu olduğunu ve ZERO MEDYA’yı doğrudan ve dolaylı zararlara ilişkin derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. KATILIMCI, ödeme işlemini gerçekleştirmesiyle birlikte artık başvurusu yapılan işin yarışma kapsamında kesin ve nihai olduğunu, herhangi bir değişiklik talebinde bulunmayacağını ve başvurusuyla bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI’nın, ödeme işleminin tamamlanmasının ardından hiçbir şekilde sözleşmeden dönme veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir, KATILIMCI tarafından bu kapsamda yapılacak başvurulardan ZERO MEDYA sorumlu değildir.
 8. ZERO MEDYA, KATILIMCI’ların yaptıkları başvuruların süresi içinde internet sitemize yüklenebilmesi için ortam sağlamak, başvuruların koşulları sağlayıp sağlamadığını incelemek ve ardından jüri nezdinde değerlendirmek ve sonuçları ilan etmekle yükümlüdür.
 9. Yarışmaya gönderilen malzeme(ler) iade edilmez. ZERO MEDYA bu malzemeyi yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayınlarında gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Kitap oluşturmak için kullanabilir. Bu tür durumlarda yarışmaya KATILIMCI taraf ZERO MEDYA’dan telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

MADDE 5 – ÖDEME

 1. Ödemelerin havale ile yapılması gerekmektedir.

Marka Başvuru ücreti : 1750 TL + KDV

Ajans Başvuru ücreti : 750 TL + KDV

ZERO MEDYA REKLAM

DUYGU SEVİNÇ KARADENİZ

GARANTİ BANKASI ATAŞEHİR ŞUBESİ

IBAN TR: 48 0006 2000 3910 0006 2923 29

 1. İşbu sözleşmede belirtilen diğer maddelerdeki ödeme ve iade koşullarına ilişkin düzenlemeler saklıdır.

MADDE 6 – FESİH VE ZARARLARIN GİDERİLMESİ

 1. ZERO MEDYA’nın , işbu sözleşmeyi 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak her zaman hiçbir cezai şart, tazminat vb. ile yükümlü olmaksızın feshetme hakkı saklıdır. KATILIMCI’nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlali halinde ZERO MEDYA yazılı bildirim ile eksikliğin giderilmesi için KATILIMCI’ya süre verebileceği gibi derhal fesih hakkını da kullanabilir.
 2. İşbu sözleşmenin ZERO MEDYA tarafından, KATILIMCI’nın sözleşmeyi ihlali nedeniyle feshi halinde, KATILIMCI, ZERO MEDYA’nın her türlü zarar, ziyanını tazminle yükümlüdür.

MADDE 7 – TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşmede yazılıdır. Taraflar adres değişikliklerini 7 (yedi) gün içerisinde noter kanalı ile diğer tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 1. İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 2. İşbu sözleşme hükümleri ancak her iki tarafça imzalanmış olmak üzere yazılı olarak değiştirilebilir.

İşbu Sözleşme taraflar arasında, KATILIMCININ söz konusu web sitesine üye olduğu tarihten itibaren akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.